Урок 22

Обчислення площ плоских фігур. Застосування інтеграла до розв’язув

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx
  • Конспект .docx

Тема: Обчислення площ плоских фігур

Мета:

  • Навчальна: розглянути можливі застосування інтеграла в інших науках; розглянути можливість знаходження об’єму тіла обертання за допомогою інтеграла; розглянути можливість знаходження роботи змінної сили за допомогою інтеграла; розглянути економічний зміст інтеграла;
  • Розвиваюча: розвивати вміння математичною мовою висловлювати власну думку; правильно користуватись термінологією пов’язаною з вивченою темою;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції (Математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач
  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві
  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;