Урок 32

Елементи математичної статистики

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx

 • Конспект .docx

Тема: Елементи математичної статистики

Мета:

 • Навчальна: закріпити та поглиби отримані раніше знання про основні елементи математичної статистики (вибірка, варіаційний ряд, об’єм вибірки, варіанта, генеральна сукупність, характеристики варіаційних рядів (середнє значення вибірки, медіана вибірки, мода вибірки, розмах вибірки), статистична таблиця, репрезентативна вибірки, статистична та математична ймовірності, способи подання даних (стовпчаста діаграма, полігон частот, секторна діаграма))

 • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати математичні задачі, правильно користуватися термінологією;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції:

 • математичні

 • комунікативні

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 • Означення статистики

 • Вибірка (варіаційний ряд, об'єм вибірки, варіанта)

 • Генеральна сукупність

 • Характеристики варіаційних рядів (середнє значення вибірки, медіана вибірки, мода вибірки, розмах вибірки, репрезентативна вибірка, статистична таблиця)

 • Статистична та математична ймовірності

 • Способи подання даних (стовпчаста діаграма, полігон частот, секторна діаграма)

 • Розв'язування задач

Як створюються розробки уроків для Вас?