Урок 04

Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограма

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв'язування задач на застосування паралелограма

Мета:

  • Навчальна: закріпити означення паралелограма, закріпити вміння розпізнавати та будувати паралелограм
  • Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати властивості паралелограма до розв'язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, увагу

Компетенції:

  • Математичні: Оперувати числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок


Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп'ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограмаМета:· Навчальна: закріпити означення паралелограма, закріпити вміння розпізнавати та будувати паралелограм, · Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати властивості паралелограма до розв’язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Математичні: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині;Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер з лазерною указкою. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань(запитання відображаються на екрані в презентації)Опитування:1. Сформулюйте означення паралелограма2. Які властивості мають сторони паралелограма?3. Які властивості мають кути паралелограма?4. Які властивості мають діагоналі паралелограма? Побудова паралельної прямої даній, через дану точку1. За допомогою циркуля та лінійки1) Позначимо дану пряму як « », а дану точку як « »2) Встановивши голку циркуля в т. 𝑩, проведемо дугу так, щоб вона перетнула пряму 𝒂3) Не змінюючи розгину циркуля та встановивши голку в т.𝑪, проведемо дугу так, щоб вона перетнула пряму 𝒂 (утворилась т.𝑫)4) Не змінюючи розгину циркуля та встановивши голку в т.𝑫, проведемо дугу так, щоб вона перетнула першу дугу (утворилась т.𝑬)5) Проведемо через точки 𝑬 та 𝑩 пряму 𝒇 паралельну прямій 𝒂6) Побудова виконана 2. За допомогою лінійки1) Позначимо дану пряму як « », а дану точку як « »2) Через т. проведемо пряму , перепендикулярну прямій 3) Через т. проведемо пряму , перепендикулярну прямій 4) Дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, паралельні між собою III. Розв’язування задач№39Накресліть у зошиті трикутник і проведіть через кожну його вершину пряму, паралельну протилежній стороні. Скільки паралелограмів утворилося на рисунку? Скільки спільних вершин мають будь-які два утворені паралелограми?Розв’язок:Маємо три паралелограми: .Якщо взяти будь-які два паралелограми, то вони матимуть дві спільні вершини.Відвовідь: три паралелограми, три вершини.№41Знайдіть периметр паралелограма , якщо сторона дорівнює 12 см і складає сторони .Розв’язок:Спочатку знайдемо сторону (см).Так як протилежні сторони рівні, можемо знайти периметр: (см).Відповідь: периметр паралелограма 60 (см). №50Периметр паралелограма дорівнює 14 дм, а периметр трикутника – 10 дм. Знайдіть довжину діагоналі .Дано: – паралелограм; дм; дм; Знайти: - ? Розв’язок: (за двома сторонами і кутом між ними; так як як протилежні сторони паралелограма, а як протилежні кути паралелограма);Отже , так як рівні трикутники мають рівні периметри;Тепер ми можемо виразити суму периметрів трикутників за допомогою периметру паралелограма. Відповідь: довжина діагоналі (дм) №59Через точку, яка належить стороні рівностороннього трикутника, проведено прямі, паралельні двом іншим його сторонам. Визначте периметр утвореного паралелограма, якщо периметр трикутника дорівнює 18 см. Дано: см паралелограм; Знайти: Розв’язок:Так як даний трикутник рівносторонній, то . як відповідний при і січній .Аналогічно доводимо, що .Так як в всі кути по , даний трикутник – рівносторонній. Отже , (за означенням паралелограма).Так як рівносторонній, то (см) (см), так як , то (см) Відповідь: (см) IV. Підсумок уроку1. Який чотирикутник називається паралелограмом?Паралелограмом називається чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні.2. Що таке висота паралелограма?Висотою паралелограма називається перпендикуляр, проведений з точки однієї сторони до прямої, що містить протилежну сторону.3. Сформулюйте теорему про властивість сторін і кутів паралелограмаУ паралелограмі:1) протилежні сторони рівні;2) протилежні кути рівні;3) діагоналі точкою перетину діляться навпіл. V. Домашнє завданняПовторити §2, конспектВиконати № 44, 49, 51

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку