Урок 05

Ознаки паралелограма

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Ознаки паралелограма

Мета:

  • Навчальна: повторити властивості паралелограма, засвоїти ознаки паралелограма; вміти розпізнавати та користуватися як властивостями так і ознаками паралелограма;
  • Розвиваюча: розвивати уміння володіти мовою геометрії; розвивати уміння використовувати геометричні побудови при розв'язуванні задач;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою: уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, опрацьованої на уроці, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладняння: опорний конспект, навчальна презентація, комп'ютер, проектор, екран, презентер.

Завантажити безкоштовний урок

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку