Урок 06

Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація,

самостійна робота

Тема: Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів стосовно властивостей та ознак паралелограма
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням властивостей та ознак паралелограма;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування ознак паралелограмаМета:· Навчальна: закріпити знання учнів стосовно властивостей та ознак паралелограма · Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням властивостей та ознак паралелограма;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань(запитання відображаються на екрані в презентації)Опитування:1. Сформулюйте властивості паралелограма2. Сформулюйте означення паралелограма3. В чому відмінність властивостей від означень паралеограма?4. Яке твердження випливає з того, що чотирикутник паралелограм і доводить, що чотирикутник – паралелограм? III. Розв’язування задач1. Периметр паралелограма дорівнює 36 см. Якого найбільшого цілого значення може набувати довжина однієї з діагоналей цього паралелограма?Розв’язок:Відповідно до теореми про нерівність трикутника (вивчається в 7-му класі), у трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін.Згідно з теоремою про нерівність трикутника сторона см.Отже, найбільше ціле значення – 17 см. 2. – точка перетину діагоналей паралелограма Периметр трикутника на 7 більше периметра трикутника Знайдіть різницю сторін Розв’язокДано: – паралелограм;Знайти: - ?Розв’язок:Розглянемо : – спільна, (за 3-ю властивістю паралелограма);;Відповідь: .3. Довжина однієї із сторін паралелограма складає 40 % від довжини іншої сторони. Знайдіть довжину меншої сторони цього паралелограма, якщо його півпериметр дорівнює 28 смРозв’язок: (см)Відповідь: 8 см4. Сума градусних мір трьох кутів паралелограма дорівнює 240°. Знайдіть величину гострого кута цього паралелограма.Розв’язок:(внутрішні односторонні кути паралелограма) IV. Підсумок уроку1. Якою є градусна міра двох сусідніх кутів паралелограма?2. В яких випадках потрібно використовувати ознаки паралелограма?3. Коли використовуємо властивості паралелограма? V. Домашнє завданняПовторити §2-3,Виконати № 79, 81

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку