Урок 06

Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма. Самостійна робота

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Самостійна робота

  4. Самостійна робота (розв'язки)

Тема: Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів стосовно властивостей та ознак паралелограма

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням властивостей та ознак паралелограма;

  • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Як створюються розробки уроків для Вас?