Урок 08

Ромб та його властивості

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Ромб та його властивості

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення ромба, навчити розпізнавати ромб серед інших чотирикутників, засвоїти основну властивість ромба;

  • Розвиваюча: розвивати інтелектуальні здібності дітей, як от: уміння логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, розпізнавати математичну символіку;

  • Виховна: виховувати зібраність, самовладання, комунікативність (вміння працювати об’єднавши зусилля);

Компетенції (соціальна і громадянська компетенції):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу;

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Як створюються розробки уроків для Вас?