Урок 09

Квадрат та його властивості

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Квадрат та його властивості

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення квадрата, навчити розпізнавати квадрат серед інших чотирикутників, засвоїти основну властивість квадрата;

  • Розвиваюча: розвивати інтелектуальні здібності дітей, як от: уміння логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, розпізнавати математичну символіку;

  • Виховна: виховувати зібраність, самовладання, комунікативність (вміння працювати об’єднавши зусилля);

Компетенції (уміння вчитися впродовж життя):

  • Уміння: визначати мету навчальної діяльності, моделювати власну освітню траєкторію, доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

  • Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

  • Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

Як створюються розробки уроків для Вас?