Урок 10

Підсумковий урок за темою «Чотирикутники»

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Підсумковий урок за темою "Чотирикутники"

Мета:

  • Навчальна:систематизувати і узагальнити знання учнів про чотирикутники, закріплювати вміння розв'язувати задачі даного те­матичного блоку
  • Розвиваюча:розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції (Соціальна та громадянська компетентності ):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;
  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Підсумковий урок за темою «Чотирикутники»Мета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів про чотирикутники, закріплювати вміння розв'язувати задачі даного те­матичного блоку· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньМозковий штурм· Що ми знаємо про чотирикутник? (Складається з 4-х вершин, будь які три з яких не лежать на одній прямій; 4-х відрізків, які з’єднують дані вершини послідовно)· Назвіть сусідні вершини чотирикутника (Наприклад )· Назвіть протилежні кути чотирикутника (Наприклад )· В якому випадку чотирикутник буде опуклим? (Якщо чотирикутник лежить з одного боку від кожної прямої, яка проходить через дві його сусідні вершини, то він опуклий)· Чому всі кути чотирикутника не можуть бути гострими або тупими? (Тоді сума кутів чотирикутника буде відмінною від )· Якої умови не вистачає даному чотирикутнику, для того, щоб він був паралелограмом? (У даному чотирикутнику протилежні сторони мають бути попарно паралельними)· Що ми можемо сказати про кути паралелограма? (Протилежні кути попарно рівні)· Що ми можемо сказати про діагоналі паралелограма? (Діагоналі паралелограма точкою їх перетину діляться навпіл)· Що ми можемо додати до властивостей сторін паралелограма? (Протилежні сторони попарно рівні)· Якої умови не вистачає даному паралелограму, для того, щоб він був прямокутником? (Всі кути даного паралелограма мають бути прямими)· Назвіть особливу властивість прямокутника (Діагоналі прямокутника рівні)· Якої умови не вистачає даному прямокутнику, для того, щоб він був ромбом (Всі сторони мають бути рівними)· Якою є особлива властивість ромба? (Діагоналі ромба перпендикулярні і ділять його кути навпіл)· Якої умови не вистачає даному ромбу, для того, щоб він був квадратом? (Всі кути мають бути прямими)· Чим особливий квадрат? (Діагоналі квадрата рівні, перпендикулярні, ділять кути квадрата навпіл і діляться точкою перетину навпіл) III. Розв’язування задач1. На рисунку – паралелограм, причому , – ромб. Вкажіть правильні твердження1) 2) 3) - прямокутний4) - прямокутний5) - рівнобедрений6) - рівнобедрений7) 8) 9) – медіана трикутника 10) – медіана 11) – висота 12) – висота 2. Один із кутів ромба на більше іншого. Знайдіть кути трикутника , якщо – точка перетину діагоналей.Дано: – ромб;Знайти: - ? - ?Розв’язок: (Як сума внутрішніх односторонніх кутів ромба);Діагоналі ромба ділять кути навпіл ;Протилежні кути ромба рівні Діагоналі ромба ділять кути навпіл Так як діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом Відповідь: 3. Діагоналі прямокутника перетинаються в точці . Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 28 см, а периметри трикутників і дорівнюють 16 см і 18 см.Дано: – прямокутникЗнайти:Розв’язок: *Пам’ятаємо, що тут (За властивістю діагоналей прямокутника) і сторона є спільною для даних прямокутників. *Так як , то ми можемо записати суму периметрів даних трикутників трішки інакше:.*Підставимо значення в наше рівняння: (см)*Пам’ятаємо, що (см) 4. Точка розташована у внутрішній області квадрата так, що відстані від неї до сторін пропорційні числам 2, 5 і 7, а відстані від до прямої дорівнює 4 м. Знайдіть периметр цього квадрата.Дано:;; м; – квадратЗнайти: - Розв’язок:Так як відстанню від точки до прямої є довжина перпендикуляра, опущена з даної точки на пряму, то відрізки лежать на одній прямій і теж лежать на одній прямій Дві прямі перпендекулярні третій, паралельні між собою.Отже, (см)5. В рівнобедрений прямокутний трикутник вписаний квадрат так, що дві його вершини знаходяться на гіпотенузі, і дві інші – на катетах. Знайдіть сторону квадрата, якщо відомо, що гіпотенуза дорівнює 30 дм.Дано: – рівнобедрений, прямокутний ( ); – квадрат; дм;Знайти:Розв’язок: рівнобедрений і прямокутний ; рівні за катетом і протилежним кутом. (Тому що, i ) – рівнобедрені, а тому .Так як , то ( як сторони квадрата).Так як відрізок складається з трьох рівних відрізків (дм)Відповідь: (дм) IV. Домашнє завданняПовторити §1-4;Повторити властивості вивчених чотирикутників;Підготуватися до контрольної роботи.

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку