Урок 10

Підсумковий урок за темою «Чотирикутники»

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Підсумковий урок за темою "Чотирикутники"

Мета:

  • Навчальна:систематизувати і узагальнити знання учнів про чотирикутники, закріплювати вміння розв'язувати задачі даного те­матичного блоку
  • Розвиваюча:розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції (Соціальна та громадянська компетентності ):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;
  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.