Урок 12

Трапеція

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Трапеція

Мета:

  • Навчальна: засвоїти означення трапеції, основну властивість рівнобічної трапеції, навчити розпізнавати трапецію та її окремі види серед інших чотирикутників
  • Розвиваюча: розвивати інтелектуальні здібності дітей, як от: уміння логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження
  • Виховна: виховувати вміння працювати в групі, об’єднавши зусилля;

Компетенції (спілкування державною мовою):

  • Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію
  • Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань
  • Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення теорем;

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: набір креслярських інструментів, опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер