Урок 16

Урок 16 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції. Самостійна робота

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Самостійна робота

  4. Самостійна робота (Розв'язки)

Тема: Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції;

Мета:

  • Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів властивостей та ознак середніх ліній трикутника і трапеції;

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;

  • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції (Уміння вчитися впродовж життя):

  • Уміння: організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

  • Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, картки з самостійною роботою, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

Як створюються розробки уроків для Вас?