Урок 16

Урок 16 Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, самостійна робота,

навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції;

Мета:

  • Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів властивостей та ознак середніх ліній трикутника і трапеції;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;
  • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;


Компетенції (Уміння вчитися впродовж життя):

  • Уміння: організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.
  • Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності;

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, картки з самостійною роботою, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції.Мета:· Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів властивостей та ознак середніх ліній трикутника і трапеції;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Уміння вчитися впродовж життяØ Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.Ø Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, картки з самостійною роботою, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань(запитання відображаються на екрані в презентації)Опитування:1. Сформулюйте означення середньої лінії трикутника2. Які властивості має середня лінія трикутника?3. Сформулюйте означення середньої лінії трапеції4. Які властивості має середня лінія трапеції?5. Сформулюйте теорему Фалеса III. Розв’язування задач1. · – середня лінія тапеції. Назвіть цю трапецію. · – середня лінія трикутника. Назвіть цей трикутник. · – трапеція. Назвіть середню лінію цієї трапеції. 2. – середня лінія тапеції – основи. Оберіть правильне твердження. 3. см. Тоді Відповідь поясніть4. Катети i прямокутного трикутника ( – прямий) відповідно дорівнюють 30 см і 14 см. Знайдіть периметр прямокутника , якщо точка – середина гіпотенузи Дано: – прямокутний трикутник ( ) (см) (см) – прямокутникЗнайти:Розв’язок: – прямокутник Розглянемо за т.Фалеса – середня лінія (см) (см) – прямокутник (см)Відповідь: см IV. Підсумок уроку· Що заважало Вам працювати продуктивно?· Яке має значення відрізок середньої лінії трапеції, який міститься між її діагоналями?· Яке має значення периметр трикутника, що складається з середніх ліній трикутника, периметр якого відомий V. Домашнє завданняПовторити § 6Виконати № 179, 203

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку