Урок 28

Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників. Самостійна робота

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Самостійна робота

  4. Самостійна робота (Розв'язки)

Тема: Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів ознак подібності трикутників

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням ознак подібності трикутників; створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики

  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні самостійної роботи

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати та розподіляти час на виконання завдань;

Тип уроку: удосконалення та контроль умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із самостійною роботою, мультимедійне обладнання


Як створюються розробки уроків для Вас?