Урок 28

Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація,

самостійна робота

Тема: Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів ознак подібності трикутників
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням ознак подібності трикутників; створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики
  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні самостійної роботи

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою
  • Загальнонавчальні (спроможність організовувати та розподіляти час на виконання завдань)

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутниківМета:· Навчальна: закріпити знання учнів ознак подібності трикутників;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням ознак подібності трикутників; створити ситуацію успіху для учнів та розвивати в них відчуття власної гідності, впевненості та вірі у власні сили та здібності до математики;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні самостійної роботи;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації про властивості та ознаки паралелограма; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.2. Загальнонавчальні: спроможність організовувати та розподіляти час на виконання завдань;Тип уроку: удосконалення та контроль умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, картки із самостійною роботою, комп’ютер, проектор, екран, презентер; Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; *Та кого, взагалі, цікавлять розмови акторів? (Реакція Warner Brothers на використання звуку в кінематографі, 1927 р)· Як Ви вважаєте, до чого всі ці вислови, які виглядають так дивно?· Помиляються усі, незалежно від того яких висот Ви вже досягли. Не бійтеся і Ви помилитися на уроці. · Можливо Ваша думка не є такою дивною як Ви чи хтось інший вважає? II. Актуалізація опорних знань· Які трикутники називаються подібними?· Сформулюйте першу ознаку подібності трикутників· Сформулюйте другу ознаку подібності трикутників· Сформулюйте третю ознаку подібності трикутників· Чому рівносторонні трикутники подібні?· Поясніть, як довести подібність двох трикутників III. Розв’язування задач№1 , два кути трикутника дорівнюють 48 . Тоді два кути трикутника відповідно дорівнюють:№2, , . Тоді №3, . Тоді:№4Через вершину трикутника проведена пряма , паралельна . Через точку , що належить стороні , побудовано промінь , що перетинає цю пряму в точці , а медіану в точці . В якому відношенні точка ділить медіану , якщо ?Дано: – медіанаЗнайти: - ?Розв’язок:Розглянемо :Розглянемо , отже точка ділить медіану навпіл.Відповідь: Самостійна робота IV. Підсумок уроку· Чи була самостійна робота складною для Вас?· Що заважало Вам працювати продуктивно?· Чому будь-які два рівнобедрені прямокутні трикутники завжди подібні між собою?· Чому будь-які два рівносторонні трикутники завжди подібні між собою? V. Домашнє завданняПовторити § 10-11Виконати № 365, 367, 381

Для ознайомлення з умовами завантаження комплекту уроків, натисніть кнопку