Урок 30

Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

Мета:

  • Навчальна: сформулювати та довести метричні співвідношення у прямокутному трикутнику;

  • Розвиваюча: розвивати уміння читати записи математичною мовою, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки;

  • Виховна: виховувати наполегливість, допитливість, упевненість у власних силах;

Компетенції (Соціальна та громадянська компетентності):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

Бажаєте отримати комплект із 70 таких розроблених уроків?

Як створюються розробки уроків для Вас?