Урок 31

Теорема Піфагора

Геометрія 8 кл (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

Тема: Теорема Піфагора

Мета:

  • Навчальна: сформулювати та довести теорему Піфагора;

  • Розвиваюча: розвивати уміння читати записи математичною мовою, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки;

  • Виховна: виховувати наполегливість, допитливість, упевненість у власних силах;

Компетенції (соціальна та громадянська компетентності):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

План уроку

1. Організаційний етап

2. Актуалізація опорних знань

3. Вивчення нового матеріалу (Теорема Піфагора з доведенням)

4. Закріплення нових знань та вмінь учнів

5. Підсумок уроку

6. Домашнє завдання

Як створюються розробки уроків для Вас?