2 семестр для 8 класу, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 8 класу 1 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Урок 33 Перпендикуляр і похила

Урок 34 Властивості бісектриси трикутника

Урок 35 Підсумковий урок за темою «Подібність трикутників. Теорема Піфагора» 

Урок 36 Контрольна робота №3 «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

Урок 37 Многокутник і його елементи

Урок 38 Розв’язування задач на застосування поняття многокутника

Урок 39 Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Урок 40 Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма

Урок 41 Площа паралелограма

Урок 42 Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма

Урок 43 Площа трикутника

Урок 44 Розв’язування задач на обчислення площі трикутника

Урок 45 Площа трапеції

Урок 46 Розв’язування задач. Самостійна робота "Многокутники. Площа многокутника"

Урок 47 Відношення площ подібних трикутників

Урок 48 Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутників

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 49 Метод площ

Урок 50 Розв’язування задач на застосування метода площ

Урок 51 Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площі многокутників»

Урок 52 Контрольна робота №4 "Многокутники. Площа многокутників"

Урок 53 Синус, косинус і тангенс

Урок 54 Тригонометричні тотожності

Урок 55 Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностей

Урок 56 Обчислення значень тригонометричних функцій

Урок 57 Розв’язування задач на обчислення значень тригонометричних функцій

Урок 58 Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника

Урок 59 Приклади розв’язування прямокутних трикутників

Урок 60 Розв’язування прямокутних трикутників

Урок 61 Підсумковий урок за темою «Розв’язування прямокутних трикутників»

Урок 62 Контрольна робота №5 «Розв'язування прямокутних трикутників»

Урок 63 Розв'язування типових задач

Урок 64 Розв'язування типових задач

Урок 65 Підсумкова контрольна робота

Урок 66 Аналіз підсумкової контрольної роботи. Захист повідомлень та рефератів з розділу «Чотирикутники»

Урок 67 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

Урок 68 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Многокутники. Площа многокутника»

Урок 69 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Розв’язування прямокутних трикутників»

Урок 70 Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Сумісні з підручниками:

1. Геометрія: підучник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов  –  Х.: Вид-во «Ранок», 2016. – 256 с. : іл.

2. Геометрія: підручник для 8 класу загальносвітніх навчальних закладів середньої освіти / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір - Х. : Гімназія, 2021

3. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти / О.С. Істер - Київ : Генеза, 2021

Можлива адаптація під підручники:

4. Геометрія: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 8 клас / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2016. - 272 ст. : іл.

5. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. - К. : УОВЦ "Оріон", 2016 - 224 с. : іл.