Урок 36

Контрольна робота №3 «Подібність трикутників. Теорема Піфагора»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Контрольна робота

  4. Контрольна робота (Розв'язки)

Тема: Контрольна робота №3 «Подібність трикутників. Теорема Піфагора

Мета:

    • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач

    • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;

    • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: набір креслярських інструментів, презентація, картки із завданням та відповідями контрольної роботи

Як створюються розробки уроків для Вас?