Урок 37

Многокутник і його елементи

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація:

 1. Конспект уроку

 2. Презентація уроку

Тема: Многокутник і його елементи

Мета:

  • Навчальна: увести поняття многокутника, його вершин, сторін та кутів; навчити розрізняти опуклі та неопуклі многокутники, описувати елементи многокутника, зображувати й знаходити на рисунках многокутники, розглянути та довести теоремою про суму кутів опуклого многокутника, увести поняття вписаного й описаного многокутника.

  • Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати теорему про суму кутів опуклого многокутника

  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку.

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання

План вивчення нового матеріалу:

 • Елементи многокутника

 • Периметр многокутника

 • Діагональ многокутника

 • Опуклий та неопуклий многокутники

 • Кути многокутника

 • Вписаний у коло та описаний навколо кола многокутник

 • Теорема про суму кутів опуклого n-кутника

 • Сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника

Як створюються розробки уроків для Вас?