Урок 38

Розв’язування задач на застосування поняття многокутника

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на застосування поняття многокутника

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання учнів про многокутник та його елементи;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням теореми про суму кутів многокутника, знаходити кількість сторін многокутника за даною кількістю його діагоналей, знаходити кількість сторін многокутника за сумою його кутів;
    • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування поняття многокутникаМета:· Навчальна: закріпити знання учнів про многокутник та його елементи;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням теореми про суму кутів многокутника, знаходити кількість сторін многокутника за даною кількістю його діагоналей, знаходити кількість сторін многокутника за сумою його кутів;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі знань учнів про многокутник та його елементи, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер; Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Які кути многокутника називаються зовнішніми?· Скільки зовнішніх кутів при кожній вершині має многокутник?· Як називається многокутник, що має 14 сторін?· Як знайти периметр многокутника?· Чи може многокутник не мати діагоналей?· Чи може многокутник не містити у собі діагональ?· Як називається такий многокутник?· Сформулюйте теорему про суму кутів опуклого – кутника· Якою буде сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника?· Який многокутник називають вписаним у коло?· Який многокутник називають описаним навколо кола?III. Розв’язування задач№514Визначте кількість сторін опуклого многоктуникаа) Розв’язок:Відповідь: 3;б) Розв’язок:Відповідь: 5;б) Розв’язок:Відповідь: 7; №516Два кути опуклого п’ятикутника прямі, а решта три рівні. Знайдіть їх градусну міру.Розв’язок:Відповідь: №518Визначте, чи існує опулий многокутник, сума кутівякого дорівнює:а) Розв’язок:Відповідь: існує;б) Розв’язок:Відповідь: не існує;в) Розв’язок:Відповідь: існує. №521Визначте кількість сторін опуклого многокутника, кожен кут якого дорівнює:а) 6 Розв’язок:Відповідь: 3;б) Розв’язок:Відповідь: 5;в) 12 Розв’язок:Відповідь: 6; №1Чи може найменший кут опуклого 24-кутника дорівнювати Розв’язок:Знайдемо суму внутрішніх кутів опуклого 22-кутника:Дізнаємося, яким буде найменший кут за умови, що всі кути рівні: Відповідь: так, якщо всі кути будуть рівними; №523Визначте кількість діагоналей – кутникаРозв’язок:Щоб не рахувати кожну діагональ двічі, поділимо загальну кількість діагоналей, що проводиться з кожної вершини на 2: Відповідь: №2Скільки сторін буде мати опуклий многокутник, якщо відомо, що він має 54 діагоналі?Розв’язок:Відповідь: 12;№3Скільки сторін буде мати опуклий многокутник, якщо відомо, що у нього всі кути рівні і внутрішній кут більший від зовнішнього у 4 рази?Розв’язок:Відповідь: 10;IV. Підсумок уроку· Як знайти суму кутів многокутника, знаючи скільки він має кутів?· Як знайти кількість діагоналей многокутника, знаючи скільки він має сторін?· Чим відрізняється опуклий многокутник від неопуклого? V. Домашнє завданняПовторити § 15 Виконати № 517, 522, 525

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку