Урок 40

Розв’язування задач на обчислення площі прямокутника

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на обчислення площі прямокутника

Мета:

  • Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі квадрата та прямокутника;
    • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;
    • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції:

  • Уміння вчитися впродовж життя

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, картки з самостійною роботою, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на обчислення площі прямокутникаМета:· Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі квадрата та прямокутника;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Уміння вчитися впродовж життяØ Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.Ø Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, картки з самостійною роботою, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка наявності д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньØ Чим є одиниця вимірювання площі?Ø Як ви розумієте поняття «площа многокутника»?Ø Які многокутники будуть рівновеликими?Ø У чому відмінність рівновеликих многокутників від рівних?Ø Сформулюйте основні властивості площіØ Як знайти площу многокутника?Ø За якою формулою можна знайти площу прямокутника?Ø За якою формулою можна знайти площу квадрата? III. Розв’язування задач№1Продається земельна ділянка, форма якої зображена на малюнку.Яка її площа?Розв’язок:Відповідь: №2Через внутрішню точку квадрата, із стороною 12 см, проведені прямі, паралельні його сторонам. Одна пряма ділить сторону квадрата у відношенні , а інша – у відношенні . Утворилися чотири чотирикутники. Знайдіть площу найменшого чотирикутника.Розв’язок: №3Прямокутник розділений прямими, паралельними його сторонам на шість прямокутників, площі чотирьох з них зображено на малюнку. Знайдіть площу цього прямокутника.Розв’язок:· Знайдемо :· Знайдемо :Відповідь: ;№4Якщо одну пару протилежних сторін прямокутника збільшити у 3 рази, а іншу пару сторін зменшити у 6 раз, то площа прмокутника:Збільшиться у 2 разиЗменшиться у 2 разиЗбільшиться у 4 разиЗменшиться у 4 разиРозв’язок:Відповіді: зменшиться у 2 рази;№5Сторони кожного із зображених на малюнку прямокутників і дорівнюють 9 см і 14 см. Знайдіть площу фігури, що складається із всіх точок, що належать хоча б одному із цих прямокутників.Розв’язок:Відповідь: №6Знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює площі прямокутника із сторонами 18 см і 50 см.Розв’язок:Відповідь: 30 см№7На малюнку площа квадрата дорівнює 4 . Знайдіть площу прямокутника .Дано: – квадрат – прямокутникЗнайти: - ?Розв’язок:· Розглянемо квадрат · Розглянемо – прямокутний, отже за теоремою Піфагора:Відповідь: IV. Підсумок уроку· Як знайти площу многокутника?· За якою формулою можна знайти площу прямокутника?· За якою формулою можна знайти площу квадрата?· Діагональ квадрата із стороною дорівнює… V. Домашнє завданняПовторити § 16 (ст.163 - 166) Виконати № 538, 544, 550

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку