Урок 42

Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма

Мета:

    • Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі паралелограма;
    • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;
    • Виховна: виховувати наполегливість, увагу;

Компетенції:

  • Уміння вчитися впродовж життя

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на обчислення площі паралелограмаМета:· Навчальна: закріпити та вдосконалити знання учнів площі паралелограма;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі на основі отриманих знань;· Виховна: виховувати наполегливість, увагу;Компетенції:· Уміння вчитися впродовж життяØ Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.Ø Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка наявності д/з;· Налаштування на роботу;Ні у кого не може виникнути необхідність мати комп'ютер в своєму будинку. Кен Олсон - засновник і президент корпораціїDigital Equipment Corp., 1977 рік*Початковий капітал компанії становив $ 100 тис., причому 70% належало компанії American Research and Development Corporation. Компанія-засновник наполягла на тому, щоб у назві дочірньої компанії було відсутнє слово «computer», хоча спочатку назва планувалося як «Digital Computer Corporation». Ця ж умова була дотримана і в назві продукції: замість терміна «computer» вживався термін «Programmable Data Processor», або скорочено «PDP». Умова була пов'язана з тим, що в ті часи існував стереотип про те, що комп’ютер — це щось величезне і дороге, що потребує окремого машинного залу й солідного обслуговуючого персоналу. Таким шляхом компанія уникла негативних наслідків цього стереотипу.Ø Ви досі вважаєте, що не розуміння того, навіщо Вам знання з математики (як не розуміння навіщо людям комп’ютер в ті часи) означає, що ці знання Вам не потрібні?Я переконаний у тому, що колись запитання «Навіщо нам вивчати математику?» буде звучати так само дивно, як твердження «Ні у кого не може виникнути необхідність мати комп'ютер в своєму будинку» і всі попередні вислови, що ви вже бачили II. Актуалізація опорних знань· Сформулюйте теорему про площу паралелограма· Поясніть, як довести теорему про площу паралелограма· Чи можна знайти площу ромба за висотою та стороною, до якої побудована ця висота?· Як знайти довжину невідомої сторони або висоти паралелограма? III. Розв’язування задач№1Сусідні сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 11 см, кут між цими сторонами дорівнює . Знайдіть площу паралелограма.Дано: – паралелограм см смЗнайти: - ?Розв’язок:· Побудуємо висоту ;· Розглянемо прямокутний : (катет, протилежний куту дорівнює половині гіпотенузи) смВідповідь№2У ромбі побудована висота , що дорівнює . Знайдіть площу ромба, якщо кут дорівнює .Дано: – ромб – висотаЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний :За теоремою Піфагора: смВідповідь: №3Дві сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 12 см, одна з висот дорівнює 6 см. Знайдіть другу висоту паралелограма.Дано: – паралелограм см смОдна із сторін дорівнює 6 см Знайти:Другу висотуРозв’язок:· Нехай см:· Нехай см:Аналогічно:Відповідь: 5 см або 7,2 см; №4Гострий кут паралелограма дорівнює , висоти дорівнюють 10 см і 20 см. Знайдіть площу паралелограма.Дано: – паралелограм см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний (катет, протилежний куту дорівнює половині гіпотенузи) смАБО· Розглянемо прямокутний (катет, протилежний куту дорівнює половині гіпотенузи) см (протилежні сторони паралелограма) АБО (протилежні сторони паралелограма)Відповідь: №5Площа паралелограма дорівнює . Знайдіть периметр цього паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 5 см і 7 см.Дано: - паралелограм – висоти см смЗнайти:Розв’язок:Нехай:Відповідь: 48 см №6Знайдіть площу паралелограма з гострим кутом , якщо одна з його діагоналей є висотою паралелограма і дорівнює 9 см.Дано: – паралелограм см – діагональ, висотаЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний Відповідь: №7Сторона ромба дорівнює 10 см, тупий кут цього ромба дорівнює . Знайдіть площу ромба.Дано: – ромб смЗнайтиРозв’язок: (катет, протилежний куту дорівнює половині гіпотенузи)Відповідь: ; IV. Підсумок уроку· Як знайти площу паралелограма?· Як знайти довжину невідомої сторони або висоти паралелограма?· Як знайти площу ромба, знаючи його сторону і гострий кут, що дорівнює ?· Як знайти іншу висоту паралелограма, знаючи його сторони і одну висоту? V. Домашнє завданняПовторити § 16Виконати № 552, 555, 562

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку