Урок 50

Розв’язування задач на застосування метода площ

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на застосування метода площ

Мета:

  • Навчальна: навчити учнів застосовувати метод площ до розв’язування задач;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням методу площ;
    • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;

Компетенції:

  • спілкування державною мовою

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування метода площМета:· Навчальна: навчити учнів застосовувати метод площ до розв’язування задач;· Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати задачі із застосуванням методу площ;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка виконання д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань· У чому полягає метод площ?· Що можемо сказати про висоту трикутника, проведену до найменшої сторони?· Що можемо сказати про сторону паралелограма, до якої проведена найбільша висота?· Як можна використовувати метод площ? III. Розв’язування задач№620Дві сторони трикутника дорівнюють 12 см і 18 см. Знайдіть висоту, проведену до меншої з них, якщо висота, проведена до більшої сторони, дорівнює 4 смДано: см см смЗнайти:Розв’язок:· За методом площ:Відповідь: 6 см№628Периметр паралелограма дорівнює 56 см. Знайдіть сторони паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 6 см і 8 см. Дано: – паралелограм см – висоти паралелограма см смЗнайти:Розв’язок:· За методом площ:· Так як до меншої сторони проведена більша висота, то: см смВідповідь: 12 см, 16 с№629Діагоналі ромба дорівнюють 30 см і 40 см. Користуючись методом площ, знайдіть висоту ромба. Дано: – ромб – діагоналі см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний : см· За методом площ: смВідповідь: 24 см№631Доведіть методом площ, що паралелограм із рівними висотами є ромбом.Дано: – паралелограм – висотиДовести: – ромбДоведення:· За методом площ: Доведено.№635Доведіть, що сторони трикутника обернено пропорційні його висотам: Дано: – висотиДовести:Доведення:· За методом площ: Доведено. IV. Підсумок уроку· У чому полягає метод площ?· Що можемо сказати про висоту трикутника, проведену до найменшої сторони?· Що можемо сказати про сторону паралелограма, до якої проведена найбільша висота?· Як можна використовувати метод площ? V. Домашнє завданняПовторити § 18 (ст.187-190)Виконати № 621, 630, 636

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку