Урок 51

Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площі многокутників»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площа многокутників»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Многокутники. Площа многокутників», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку
    • Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;
    • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Соціальна та громадянська компетентності

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Підсумковий урок за темою «Многокутники. Площа многокутників»Мета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з теми «Многокутники. Площа многокутників», закріплювати вміння розв'язувати задачі цього те­матичного блоку· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер.Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Перевірка виконання д/з;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньМозковий штурм· Сформулюйте теорему про суму кутів опуклого – кутника (Сума кутів опуклого – кутника дорівнює )· Які Ви знаєте властивості площі?Ø Рівні многокутники мають рівні площі;Ø Якщо многокутник складений із кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників;Ø Площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці довжини, дорівнює одиниці площі;· Сформулюйте формулу площі:Ø КвадратаØ ПрямокутникаØ ПаралелограмаØ ТрикутникаØ РомбаØ Трапеції III. Розв’язування задач№1Площі двох прямокутників не рівні. Чи можуть бути рівними їх периметри?Не обов’язково, наприклад:Відповідь: ні, не обов’язково№2На малюнку – квадрат, см. Знайдіть Ø Що можемо сказати про діагональ квадрата?Розв’язок:Відповідь: №3Як зміниться площа трикутника, якщо його основу зменшити у 6 разів, а висоту збільшити у 2 рази?Розв’язок:Відповідь: зменшиться у 3 рази №4На малюнку см, см. Знайдіть Дано: см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний :Відповідь: №5На малюнку – паралелограм, , , см, см. Знайдіть Дано: – паралелограм см смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний : см смВідповідь: №6На малюнку – трапеція, см, см, см, см. Знайдіть Дано: – трапеція см см см смЗнайти:Розв’язок:· Побудуємо висоти · Розглянемо прямокутні трикутники : смВідповідь: IV. Домашнє завданняОпрацювати ст. 194-196ст.197, дати усну відповідь на контрольні запитання, Підготуватися до контрольної роботи

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку