Урок 52

Контрольна робота №4 «Многокутники. Площа многокутників»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація,

контрольна робота, картки з розв'язками

Тема: Контрольна робота №4 «Многокутники. Площа многокутників»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;
    • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Загальнонавчальні: спроможність організовувати власну діяльність під час виконання завдань;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання:

  • набір креслярських інструментів
  • картки із завданням та відповідями контрольної роботи

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку