Урок 52 Контрольна робота №4 «Многокутники. Площа многокутників»

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку

  2. Презентація уроку

  3. Контрольна робота


Тема: Контрольна робота №4 «Многокутники. Площа многокутників»

Мета:

  • Навчальна: перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв'язування задач;

  • Розвиваюча: розвивати вміння розв'язувати задачі, застосовуючи набуті знання;

  • Виховна: Виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок;

Обладнання: конспект, набір креслярських інструментів, картки із завданням та відповідями контрольної роботи

Як створюються розробки уроків для Вас?