Урок 55

Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностей

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностей

Мета:

  • Навчальна: навчити учнів спрощувати вирази за допомогою тригонометричних тотожностей;
  • Розвиваюча: розвивати вміння працювати самостійно та в групі;
  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностейМета:· Навчальна: навчити учнів спрощувати вирази за допомогою тригонометричних тотожностей;· Розвиваюча: розвивати вміння працювати самостійно та в групі;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка виконання д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань· Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення котангенса гострого кута прямокутного трикутника· Від чого залежать значення тригонометричних функцій гострих кутів трикутника?· Чи існує синус гострого кута прямокутного трикутника більший за одиницю?· Чи можуть одному значенню тригонометричної функції відповідати ділька кутів?· Сформулюйте основну тригонометричну тотожність · Як можуть бути пов’язані між собою синус і косинус гострого кута прямокутного трикутника? · Як можуть бути пов’язані між собою синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника? · Як можуть бути пов’язані між собою тангенс і котангенс гострого кута прямокутного трикутника? III. Розв’язування задач№672Спростіть вирази:а)б) в) №674Побудуйте кут . За допомогою додаткових побудов і вимірювань знайдіть синус, косинус, тангенс і котангенс цього кута.Після побудови прямокутного трикутника з кутом , виміряємо його сторони. см см смВідповідь: №679Знайдіть значення тригонометричних функцій гострого кута , якщо:а) б) в) №681Спростіть вирази:№685Спростіть вирази: IV. Підсумок уроку· Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення котангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте основну тригонометричну тотожність· Як можуть бути пов’язані між собою синус і косинус гострого кута прямокутного трикутника?· Як можуть бути пов’язані між собою синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника?· Як можуть бути пов’язані між собою тангенс і котангенс гострого кута прямокутного трикутника? V. Домашнє завданняПовторити § 19Виконати № 673, 682, 686

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку