Урок 58

Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Знаходження значень невідомих сторін трикутника

Мета:

  • Навчальна: навчити знаходити значення невідомих сторін трикутника за гіпотенузою і гострим кутом, за катетом і гострим кутом; розуміти алгоритм знаходження невідомої сторони трикутника;
  • Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач
    • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку.

Компетенції:

  • загальнонавчальні

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Знаходження значень невідомих сторін трикутникаМета:· Навчальна: навчити знаходити значення невідомих сторін трикутника за гіпотенузою і гострим кутом, за катетом і гострим кутом; розуміти алгоритм знаходження невідомої сторони трикутника;· Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку.Компетенції:· загальнонавчальніТип уроку: засвоєння нових знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Яка сторона прямокутного трикутника називається гіпотенузою?· Якою є сума гострих кутів прямокутного трикутника?· Сформулюйте теорему Піфагора· Від чого залежать тригонометричні функції гострого кута?· Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення котангенса гострого кута прямокутного трикутникаIII. Вивчення нового матеріалу· Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутникаØ Чи можна знаючи лише одну сторону і кут прямокутного трикутника, знайти решту його сторін?Ø Побудуйте прямокутний трикутник і таблицюØ Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутникаØ Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутникаØ Як можемо виразити катет, протилежний куту ?Ø Сформулюйте цей записКатет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута, протилежного цьому катетуØ Як ще можемо виразити катет, протилежний куту ?Ø Сформулюйте цей записКатет прямокутного трикутника дорівнює добутку другого катета на тангенс кута, протилежного першому катетуØ Занесемо отримані формули до таблиціØ Як можемо знайти катет , якщо відомий косинус кута і гіпотенуза ?Ø Заповнимо таблицю біля дошкиØ Чи можемо для знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника використовувати означення котангенса?Ø Творче Д/ЗЗнайти відповідні формули та сформулювати правилаØ Чи потрібно запам’ятовувати всі правила та формули з таблиці?Для знаходження невідомої сторони трикутника:1. Визначаємо формулу тригонометричної функції, пов’язану із шуканими величинами2. Виражаємо необхідну нам сторону3. Виконуємо обчислення та отримуємо результатIV. Закріплення нових знань та вмінь учнів№714У прямокутному трикутнику , відомі катет і кут Виразіть через них другий катет і гіпотенузу трикутника.Розв’язок:№715Визначте, які з наведених тверджень правильні:а) б) в) г) №718У прямокутному трикутнику катет завдовжки 7 см є прилеглим до кута . Знайдіть гіпотенузу трикутника.Дано: – прямокутний смЗнайти:Розв’язок: смВідповідь: 14 см. №727Відрізок – висота прямокутного трикутника , проведена до гіпотенузи. Доведіть, що .Дано: – прямокутний – висотаДовести:Доведення:· Розглянемо прямокутні :Доведено. №729Діагональ прямокутника дорівнює 10, а кут між діагоналями . Знайдіть сторони прямокутника.(Увага! Розв’язок задачі супроводжується анімацією.)Дано: – прямокутник – діагоналіЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо Ø Чи можемо знайти Ø Чи можемо знайти Розглянемо – прямокутний :Ø Як можемо виразити Розглянемо прямокутний Ø Як можемо виразити Розглянемо прямокутний Відповідь: . V. Підсумок уроку· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо гіпотенузу та кут, протилежний цьому катету?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо гіпотенузу та кут, прилеглий до цього катета?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо другий катет і кут, прилеглий до шуканого катета?· Як можна знайти гіпотенузу прямокутниго трикутника, якщо відомо катет і протилежний цьому катету кут?· Як можна знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо відомо катет і прилеглий до цього катета кут?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо другий катет і кут, протилежний шуканому катету?VI. Домашнє завданняОпрацювати § 21 (ст.218-219) Виконати № 728, 720

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку