Урок 59

Приклади розв’язування прямокутних трикутників

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Приклади розв’язування прямокутних трикутників

Мета:

  • Навчальна: навчити розв’язувати прямокутні трикутники;
  • Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку

Компетенції:

  • загальнонавчальні

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Приклади розв’язування прямокутних трикутниківМета:· Навчальна: навчити розв’язувати прямокутні трикутники;· Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати отримані знання до розв’язування задач· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності, виховувати звичку охайно вести конспект уроку.Компетенції:· загальнонавчальніТип уроку: засвоєння нових знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка виконання д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знань· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо гіпотенузу та кут, протилежний цьому катету?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо гіпотенузу та кут, прилеглий до цього катета?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо другий катет і кут, прилеглий до шуканого катета?· Як можна знайти гіпотенузу прямокутниго трикутника, якщо відомо катет і протилежний цьому катету кут?· Як можна знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо відомо катет і прилеглий до цього катета кут?· Як можна знайти катет прямокутного трикутника, якщо відомо другий катет і кут, протилежний шуканому катету?III. Вивчення нового матеріалу(Увага! Матеріал супроводжується анімацією!)· Приклади розв’язування прямокутних трикутниківØ Як на Вашу думку, що значить розв’язати прямокутний трикутник?Розв’язати прямокутний трикутник – це означає знайти його невідомі сторони й кути за відомими сторонами й кутами.1. Розв’язування прямокутного трикутника за гіпотенузою і гострим кутомØ Як можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет ?2. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гострим кутом.Ø Чи можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет інакше?Ø Як можемо виразити гіпотенузу?Ø Чи можемо виразити гіпотенузу не використовуючи тригонометричні функції?3. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гіпотенузоюØ Чи можемо знайти катет ?Ø Чи можемо знайти значення кута або ? Ø Чи можемо знайти кут ?4. Розв’язування прямокутного трикутника за двома катетамиØ Чи можемо знайти гіпотенузу? Ø Чи можемо знайти значення кута або ?Ø Чи можемо знайти кут ? IV. Закріплення нових знань та вмінь учнів№716 Накресліть прямокутний трикутник і виміряйте в ньому гіпотенузу і гострий кут. Розв’яжіть цей трикутник. Перевірте отримані результати вимірюванням.
№719Знайдіть довжину траси київського фунікулера, якщо різниця висот між нижньою і верхньою станціями дорівнює 75 м, а синус кута нахилу траси до горизонту становить .Дано: – прямокутний мЗнайти:Розв’язок: мВідповідь: 222 м№721Розв’яжіть прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом:а) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: б) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:Відповідь: №722Розв’яжіть прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом:а) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок: – рівнобедрений Відповідь: ;б) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: .№724Розв’яжіть прямокутний трикутник за гіпотенузою і катетом:а) Дано: – прямокутний Знайти: Розв’язок:За теоремою Піфагора: – рівнобедрений Відповідь: .б) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: . №732Відрізок – висота прямокутного трикутника , проведена до гіпотенузи. Розв’яжіть трикутник , якщо:а) Дано: – прямокутний – висотаЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний (катет, протилежний куту дорівнює половині гіпотенузи)За теоремою Піфагора:Відповідь: б) Дано: – прямокутний – висотаЗнайти:Розв’язок:Відповідь: V. Підсумок уроку· Що означає розв’язати трикутник?· Які можна використати співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника, щоб розв’язати його?· Як розв’язати прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою?· Як розв’язати прямокутни трикутник за двома катетами?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом?VI. Домашнє завданняОпрацювати § 21 (ст.219-221) Виконати № 717, 723, 737

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку