Урок 60

Розв’язування прямокутних трикутників

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування прямокутних трикутників

Мета:

  • Навчальна: навчити розв’язувати прикладні задачі на основі отриманих знань, закріпити знання та вміння розв’язувати прямокутні трикутники;
  • Розвиваюча: розвивати вміння працювати самостійно та в групі;
  • Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою

Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування прямокутних трикутниківМета:· Навчальна: навчити розв’язувати прикладні задачі на основі отриманих знань, закріпити знання та вміння розв’язувати прямокутні трикутники;· Розвиваюча: розвивати вміння працювати самостійно та в групі;· Виховна: виховувати наполегливість, естетичність у оформленні конспекту;Компетенції:1. Спілкування державною мовою: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки; розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.Тип уроку: удосконалення умінь і навичок;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання;· Перевірка присутніх на уроці;· Перевірка виконання д/з;· Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знань· Що означає розв’язати трикутник?· Які можна використати співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника, щоб розв’язати його?· Як розв’язати прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою?· Як розв’язати прямокутни трикутник за двома катетами?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом? III. Розв’язування задач№725Розв’яжіть прямокутний трикутник за двома катетами:а) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: б) Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:За теоремою Піфагора:Відповідь: №730Синус кута при основі рівнобедреного трикутника дорівнює , а висота, проведена до основи - 16 см. Знайдіть основу трикутника.Дано: – рівнобедрений смЗнайти:Розв’язок: – висота, мадіана і бісектриса · Розглянемо прямокутний : смЗа теоремою Піфагора: см смВідповідь: 60 см.№734Основи прямокутної трапеції дорівнюють 8 і 12, а тупий кут . Знайдіть бічні сторони трапеції.Дано: – прямокутна трапеціяЗнайти:Розв’язок:· Побудуємо висоту · Розглянемо прямокутний :За теоремою Піфагора:Відповідь: №736Тінь від стовпа заввишки 11 метрів становить 4,4 м. Виразіть у градусах висоту сонця над горизонтом.Дано: – прямокутний м мЗнайти:Розв’язок:Відповідь: .№740Висота прямокутного трикутника ділить гіпотенузу у відношенні . Знайдіть гострі кути трикутника.Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:· Нехай:· За метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику:Відповідь: №741На рисунку показано спосіб вимірювання висоти предмета, основа якого недосяжна. Знайдіть цю висоту, якщо .Дано: – прямокутний – прямокутний Знайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутні Відповідь: . IV. Підсумок уроку· Що означає розв’язати трикутник?· Які можна використати співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника, щоб розв’язати його?· Як розв’язати прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою?· Як розв’язати прямокутни трикутник за двома катетами?· Як розв’язати прямокутний трикутник за катетом і гострим кутом? V. Домашнє завданняПовторити § 21Виконати № 731, 733, 735, 742

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку