Урок 64

Розв'язування типових задач

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Розв’язування типових задач

Мета:

  • Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з курсу геометрії за II семестр
  • Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;
  • Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;

Компетенції:

  • Соціальна та громадянська компетентності

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Розв’язування типових задачМета:· Навчальна: систематизувати і узагальнити знання учнів з курсу геометрії за II семестр· Розвиваюча: розвивати вміння учнів використовувати набуті навички під час розв'язування задач;· Виховна: виховувати наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати здібності;Компетенції:· Соціальна та громадянська компетентності:Ø Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;Ø Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, комп’ютер, проектор, екран, презентер. Хід уроку I. Організаційний етап• Привітання;• Перевірка присутніх на уроці;• Налаштування на роботу; II. Актуалізація опорних знаньМногокутники. Площі многокутників· Сформулюйте теорему про суму кутів опуклого – кутника (Сума кутів опуклого – кутника дорівнює )· Які Ви знаєте властивості площі?Ø Рівні многокутники мають рівні площі;Ø Якщо многокутник складений із кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників;Ø Площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці довжини, дорівнює одиниці площі;· Сформулюйте формулу площі:Ø КвадратаØ ПрямокутникаØ ПаралелограмаØ ТрикутникаØ РомбаØ ТрапеціїРозв’язування прямокутних трикутників· Сформулюйте означення синуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення косинуса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення тангенса гострого кута прямокутного трикутника· Сформулюйте означення котангенса гострого кута прямокутного трикутника· Чи може катет бути більшим за гіпотенузу?· Чи може синус або косинус гострого кута бути більшим за одиницю?(Синус і косинус гострого кута менші за одиницю)· Сформулюйте основну тригонометричну тотожність· Сформулюйте наслідки з основної тригонометричної тотожності· Чи можемо встановити тригонометричні співвідношення між синусом, косинусом і тангенсом гострого кута прямокутного трикутника?· Як пов’язані між собою ?· Що можемо сказати про і ?· Що можемо сказати про і ?· Сформулюйте наслідок для формул доповненняЗаповнимо таблицю:1. Розв’язування прямокутного трикутника за гіпотенузою і гострим кутомØ Як можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет ?2. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гострим кутом.Ø Чи можемо знайти ?Ø Як можемо виразити катет ?Ø Як можемо виразити катет інакше?Ø Як можемо виразити гіпотенузу?Ø Чи можемо виразити гіпотенузу не використовуючи тригонометричні функції?3. Розв’язування прямокутного трикутника за катетом і гіпотенузоюØ Чи можемо знайти катет ?Ø Чи можемо знайти значення кута або ? Ø Чи можемо знайти кут ?4. Розв’язування прямокутного трикутника за двома катетамиØ Чи можемо знайти гіпотенузу? Ø Чи можемо знайти значення кута або ?Ø Чи можемо знайти кут ? III. Розв’язування задач№1На малюнку , . Знайдіть площу трикутника .Дано: – прямокутний Знайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний · Розглянемо прямокутний Відповідь: №2Гострий кут прямокутної трапеції дорівнює , більша бічна сторона дорівнює см, а менша основа трапеції дорівнює 6 см. Знайдіть площу трапеції. Дано: – прямокутна трапеція см смЗнайти:Розв’язок:Побудуємо висоту .· Розглянемо прямокутний см (як катет, протилежний куту )За теоремою Піфагора: см – прямокутник см смВідповідь: №3Діагоналі ромба відносяться як . Знайдіть площу ромба, якщо його периметр дорівнює 200 см.Дано: – ромб смЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний :За теоремою Піфагора: см смВідповідь: №4Діагональ рівнобічної трапеції дорівнює см і перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть периметр трапеції, якщо її бічна сторона дорівнює меншій основі й утворює із більшою основою кут Дано: – рівнобічна трапеція – діагональЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний смВідповідь: 30 см№5У рівнобедреному трикутнику кут при основі дорівнює , а бічна сторона - . Знайдіть основу й висоту, опущену на основу.Дано: – рівнобедренийЗнайти:Розв’язок:· Розглянемо прямокутний (у рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи є медіаною)Відповідь: IV. Домашнє завданняОпрацювати конспект,Підготуватися до контрольної роботи

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку