I семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з алгебри для 7 класу за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа) на 2024 - 2025 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Матеріали сумісні з модельною навчальною програмою "Алгебра. 7-9 класи" для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.)

I семестр

Узагальнення та систематизація знань за курс математики 5-6 класів (8 год)

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Натуральні числа. Арифметичні дії з натуральними числами . Подільність натуральних чисел

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Десятковий дріб. Арифметичні дії з десятковими дробами

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Звичайні дроби. Арифметичні дії зі звичайними дробами

Урок 04 Арифметичні дії зі звичайними дробами. Відсотки

Урок 05 Відношення і пропорції

Урок 06 Відношення і пропорції .Раціональні числа та дії з ними.

Урок 07 Раціональні числа та дії з ними.

Урок 08 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота № 1

Розділ I. Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)

Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною

Урок 09 Загальні відомості про рівняння. 

Урок 10 Загальні відомості про рівняння. Лінійне рівняння з однією змінною.

Урок 11 Розвʼязування типових завдань.

Урок 12 Розвʼязування типових завдань.

Урок 13 Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

Урок 14 Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі

Урок 15 Розвʼязування типових завдань.

Урок 16 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота № 2. 

Урок 17 Підсумковий урок

Урок 18 Контрольна робота № 1

Розділ II. Цілі вирази (53 год)

Тема 2. Тотожні перетворення виразів. Одночлени (16 год)

Урок 19 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

Урок 20 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу. Тотожні вирази. Тотожності.

Урок 21 Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

Урок 22 Розвʼязування типових завдань.

Урок 23 Степінь з натуральним показником 

Урок 24 Розвʼязування типових завдань.

Урок 25 Властивості степеня з натуральним показником.

Урок 26 Розвʼязування типових завдань.

Урок 27 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота № 3

Урок 28 Одночлен. Стандартний вигляд одночлена                                     

Урок 29 Розвʼязування типових завдань.

Урок 30 Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

Урок 31 Розвʼязування типових завдань.

Урок 32 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота № 4

Урок 33 Підсумковий урок

Урок 34 Контрольна робота № 2

Тема 3. Многочлен, дії з многочленами та многочленами (17 год)

Урок 35 Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена

Урок 36 Розвʼязування типових завдань.

Урок 37 Додавання і віднімання многочленів

Урок 38 Розвʼязування типових завдань.

Урок 39 Додавання і віднімання многочленів. Множення одночлена на многочлен

Урок 40 Розвʼязування типових завдань.

Урок 41 Розвʼязування типових завдань.

Урок 42 Розвʼязування типових завдань. Самостійна робота № 5

Урок 43 Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

Урок 44 Розвʼязування типових завдань.

Урок 45 Множення многочлена на многочлен

Урок 46 Розвʼязування типових завдань.

Урок 47 Розвʼязування типових завдань.

Урок 48 Розкладання многочленів на множники способом групування