Паралелепіпед

Урок 05

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx

 • Конспект .docx

Тема: Паралелепіпед

Мета:

 • Навчальна: засвоїти означення паралелепіпеду та його елементів; навчати відрізняти паралелепіпеди за їх видами; засвоїти теорему про діагоналі прямокутного паралелепіпеда;

 • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти паралелепіпеди за їх видами; застосовувати отримані знання до розв’язування задач;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

 • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 1. Паралелепіпед

 2. Протилежні грані паралелепіпеда

 3. Прямий паралелепіпед

 4. Прямокутний паралелепіпед

 5. Виміри прямокутного паралелепіпеда

 6. Види паралелепіпедів

 7. Теорема про квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда

Як створюються розробки уроків для Вас?