Паралелепіпед

Урок 05

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

 • Презентація .pptx
 • Конспект .docx

Тема: Паралелепіпед

Мета:

 • Навчальна: засвоїти означення паралелепіпеду та його елементів; навчати відрізняти паралелепіпеди за їх видами; засвоїти теорему про діагоналі прямокутного паралелепіпеда;
 • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти паралелепіпеди за їх видами; застосовувати отримані знання до розв’язування задач;
 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

 • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

 1. Паралелепіпед
 2. Протилежні грані паралелепіпеда
 3. Прямий паралелепіпед
 4. Прямокутний паралелепіпед
 5. Виміри прямокутного паралелепіпеда
 6. Види паралелепіпедів
 7. Теорема про квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда