Розв'язування типових вправ за темою "Паралелепіпед"

Урок 06

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: розв'язування типових вправ;

Мета:

  • Навчальна: закріпити означення паралелепіпеду та його елементів; навчати відрізняти паралелепіпеди за їх видами; закріпити теорему про діагоналі прямокутного паралелепіпеда;

  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти паралелепіпеди за їх видами; застосовувати отримані знання до розв’язування задач; розв’язувати типові завдання ЗНО;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: закріплення нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?