Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 04

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx
  • Конспект .docx
  • Самостійна робота .docx
  • Самостійна робота (Розв'язки) .docx

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Мета:

  • Навчальна: закріпити поняття призми, елементів призми (бічні грані призми, основи призми, бічні ребра призми, ребра основ призми, висота призми, діагональ призми); закріпити поняття правильної призми, діагонального перерізу призми, площі поверхні призми і теорему про площу бічної поверхні прямої призми;
  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння відрізняти між собою прямі, похилі та правильні призми; розвивати вміння аналізувати умови задач та доводити теореми;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції (математична компетентність)

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач
  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві
  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;