Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Правильна піраміда. Переріз піраміди. Площа бічної та повної поверхонь піраміди"

Урок 10

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

  • Самостійна робота .docx

  • Самостійна робота (Розв'язки) .docx

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Мета:

  • Навчальна: закріпити поняття піраміди, елементів піраміди (бічні грані піраміди, основи піраміди, бічні ребра піраміди, ребра основ піраміди, висота піраміди, діагональ піраміди); закріпити поняття правильної піраміди, діагонального перерізу піраміди, площі поверхні піраміди і теорему про площу бічної поверхні правильної піраміди;

  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння планувати власний час на розв’язання завдань під час виконання самостійної роботи;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції (математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач

  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві

  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: контроль знань та вмінь;

Обладнання: конспект, презентація, самостійна робота мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?