Правильні многогранники

Урок 11

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx
  • Конспект .docx

Тема: Правильні многогранники

Мета:

  • Навчальна: засвоїти поняття правильних многогранників; властивості правильних многогранників;
  • Розвиваюча: розвивати креслярскі навички, просторову уяву;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі отриманої інформації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

План вивчення нового матеріалу:

  1. Правильні многогранники
  2. Властивості правильних многогранників
  3. Розв'язування типових завдань