Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 12

Математика, геометрія 11 клас, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

  • Самостійна робота

  • Самостійна робота (розв'язки) .docx

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Мета:

  • Навчальна: закріпити знання, отриман на попередніх уроках

  • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння планувати власний час на розв’язання завдань під час виконання самостійної роботи;

  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції (Математична компетентність):

  • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач

  • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві

  • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: контроль знань та вмінь;

Обладнання: конспект, презентація, самостійна робота мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?