Розв’язування типових вправ. Самостійна робота за темою "Куля і сфера. Площа сфери"

Розробки уроків з математики 11 клас рівень стандарту // Конспекти уроків Геометрія 11 клас (Рівень стандарту) // Презентації уроків Геометрія 11 клас (Рівень стандарту) // Математика. Геометрія 11 клас. Рівень стандарту

Математика, геометрія, рівень стандарту (нова програма)

Розробка уроку "Розв’язування типових вправ. Самостійна робота за темою "Куля і сфера. Площа сфери"

Можливості:

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ

 • ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ НА УРОЦІ

 • ВИКОРИСТАННЯ УЧНЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Комплектація:

 1. Конспект уроку, математика, геометрія 11 клас (рівень стандарту) Розв’язування типових вправ. Самостійна робота за темою "Куля і сфера. Площа сфери"

 2. Презентація уроку, математика, геометрія 11 клас (рівень стандарту) Розв’язування типових вправ. Розв’язування типових вправ. Самостійна робота за темою "Куля і сфера. Площа сфери"

 3. Самостійна робота: "Куля і сфера. Площа сфери"

Тема: Розв’язування типових вправ. Самостійна робота за темою "Куля і сфера. Площа сфери"

Мета:

 • Навчальна: закріпити знання, отримані на попередніх уроках

 • Розвиваюча: розвивати просторову уяву; вміння планувати власний час на розв’язання завдань під час виконання самостійної роботи;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; наполегливість;

Компетенції (Математична компетентність):

 • Уміння: оперувати числовою інформацією, розв’язувати задачі математичного змісту, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач

 • Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві

 • Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач;

Тип уроку: контроль знань та вмінь;

Обладнання: конспект, презентація, самостійна робота, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?