Розробки уроків (конспекти, презентації, самостійні та контрольні роботи) з геометрії 7 клас за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 7 класу за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Сумісні з підручником:

1. Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. - Київ: Генеза, 2015. - 184 с.

Можлива адаптація під підручники:

2. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С. ТОВ ТО “Гімназія”

3. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Єршова А.П, Голобородько В.В., Крижановський О.Ф. Ранок

4. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. ТОВ “Видавництво “Генеза”

5. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Роганін О.М., Капіносов А.М. Редакція газети “Підручники і посібники”

6. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Апостолова Г.В. ТОВ “Видавництво “Генеза”

7. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Тадеєв В.О. Навчальна книга – Богдан

8. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. ТОВ “Видавничий дім “Освіта”

I семестр

Розділ I

Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості

Урок 01 Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь. Аксіоми, теореми, означення.

Урок 02 Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Рівність відрізків. Середина відрізка. Відстань між двома точками.

Урок 03 Розв’язування типових вправ

Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Урок 05 Розв’язування типових вправ

Урок 06 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 07 Підсумковий урок «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

Урок 08 Контрольна робота №1

Розділ II

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині

Урок 09 Суміжні кути

Урок 10 Розв’язування типових вправ

Урок 11 Розв’язування типових вправ

Урок 12 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

Урок 13 Розв’язування типових вправ

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 15 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Урок 16 Розв’язування типових вправ

Урок 17 Паралельні прямі

Урок 18 Розв’язування типових вправ

Урок 19 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 20 Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

Урок 21 Розв’язування типових вправ

Урок 22 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Підсумковий урок «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 26 Контрольна робота №2

Розділ III

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

Урок 27 Трикутник і його елементи

Урок 28 Рівність геометричних фігур

Урок 29 Перша та друга ознаки рівності трикутників

Урок 30 Розв’язування типових вправ

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 32 Рівнобедрений трикутник

II семестр

Урок 33 Розв’язування типових вправ

Урок 34 Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника

Урок 35 Розв’язування типових вправ

Урок 36 Третя ознака рівності трикутників

Урок 37 Розв’язування типових вправ

Урок 38 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 39 Підсумковий урок «Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки»

Урок 40 Контрольна робота №3

Тема 4. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника

Урок 41 Сума кутів трикутника

Урок 42 Розв’язування типових вправ

Урок 43 Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

Урок 44 Розв’язування типових вправ

Урок 45 Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

Урок 46 Розв’язування типових вправ

Урок 47 Нерівність трикутника

Урок 48 Розв’язування типових вправ

Урок 49 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 50 Підсумковий урок «Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника»

Урок 51 Контрольна робота №4

Розділ IV

Тема 5. Коло і круг

Урок 52 Коло і круг

Урок 53 Розв’язування типових вправ

Урок 54 Дотична до кола. ЇЇ властивості

Урок 55 Коло, вписане в трикутник

Урок 56 Розв’язування типових вправ

Урок 57 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 58 Коло, описане навколо трикутника

Урок 59 Розв’язування типових вправ

Урок 60 Взаємне розміщення двох кіл

Урок 61 Геометричне місце точок

Урок 62 Задачі на побудову та їх розв’язування

Урок 63 Підсумковий урок «Коло і круг»

Урок 64 Контрольна робота №5

Розділ V

Урок 65 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

Урок 66 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 67 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Трикутники. Ознака рівності трикутників»

Урок 68 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Коло і круг»

Урок 69 Підсумковий урок

Урок 70 Підсумкова контрольна робота