Розробки уроків з геометрії для 7 класу за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 7 класу за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа) на 2024 - 2025 навчальний рік (70 годин, 2 години на тиждень)

Матеріали сумісні з модельною навчальною програмою "Геометрія. 7-9 класи" для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.)

I семестр

Розділ I

Тема 1. Елементарні геометричні фігури та їх властивості

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01  Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь. Аксіоми, теореми, означення

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Відрізок. Вимірювання та відкладання відрізків. Рівність відрізків. Середина відрізка. Відстань між двома точками

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Розв’язування типових вправ за темами "Точка і пряма, промінь, відрізок" 

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Урок 05 Розв’язування типових вправ за темою "Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута"

Урок 06 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Елементарні геометричні фігури та їх властивості"

Урок 07 Підсумковий урок «Елементарні геометричні фігури та їх властивості» 

Урок 08 Контрольна робота №1 "Елементарні геометричні фігури та їх властивості"

Розділ II

Тема 2. Взаємне розміщення прямих на площині

Урок 09 Суміжні кути

Урок 10 Розв’язування типових вправ з теми "Суміжні кути"

Урок 11 Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються 

Урок 12 Розв’язування типових вправ за темою "Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються" 

Урок 13 Розв’язування типових вправ за темами "Суміжні кути", "Вертикальні кути"

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Суміжні і вертикальні кути"

Урок 15 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Урок 16 Розв’язування типових вправ з теми "Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої" 

Урок 17 Паралельні прямі 

Урок 18 Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

Урок 19 Розв’язування типових вправ з теми «Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих»

Урок 20 Розв’язування типових вправ з теми «Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих»

Урок 21 Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 

Урок 22 Розв’язування типових вправ з теми «Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною» 

Урок 23 Розв’язування типових вправ з теми «Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною» 

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Паралельні прямі. Ознаки та властивості паралельних прямих"

Урок 25 Підсумковий урок «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 26 Контрольна робота №2 "Взаємне розміщення прямих на площині"

Розділ III

Тема 3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

Урок 27 Трикутник і його елементи 

Урок 28 Рівність геометричних фігур 

Урок 29 Перша та друга ознаки рівності трикутників

Урок 30 Розв’язування типових вправ за темами "Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Перша та друга ознаки рівності трикутників"

Урок 31 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Перша та друга ознаки рівності трикутників"

Урок 32 Рівнобедрений трикутник

II семестр

Урок 33 Розв’язування типових вправ з теми "Рівнобедрений трикутник"

Урок 34 Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника

Урок 35 Розв’язування типових вправ з теми "Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника"

Урок 36 Третя ознака рівності трикутників

Урок 37 Розв’язування типових вправ з теми "Третя ознака рівності трикутників"

Урок 38 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота «Медіана, бісектриса і висота трикутника. Ознаки рівності трикутників»

Урок 39 Підсумковий урок «Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки»

Урок 40 Контрольна робота №3 "Трикутники. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник"

Тема 4. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника

Урок 41 Сума кутів трикутника

Урок 42 Розв’язування типових вправ з теми "Сума кутів трикутника"

Урок 43 Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника

Урок 44 Розв’язування типових вправ з теми "Зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника"

Урок 45 Прямокутні трикутники. Властивості прямокутних трикутників

Урок 46 Ознаки рівності прямокутних трикутників

Урок 47 Нерівність трикутника

Урок 48 Розв’язування типових вправ з теми «Нерівність трикутника». Розв’язування компетентнісних задач

Урок 49 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота «Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники»

Урок 50 Підсумковий урок «Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника»

Урок 51 Контрольна робота №4 «Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Нерівність трикутника»

Розділ IV

Тема 5. Коло і круг

Урок 52 Коло і круг

Урок 53 Розв’язування типових вправ з теми "Коло і круг"

Урок 54 Дотична до кола. ЇЇ властивості

Урок 55 Коло, вписане в трикутник

Урок 56 Розв’язування типових вправ з теми «Дотична до кола. ЇЇ властивості»

Урок 57 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Коло. Дотична до кола. Коло, вписане в трикутник"

Урок 58 Коло, описане навколо трикутника

Урок 59 Центральні та вписані кути 

Урок 60 Взаємне розміщення двох кіл

Урок 61 Задачі на побудову та їх розвʼязання

Урок 62 Розв’язування типових вправ з теми «Задачі на побудову. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник.»

Урок 63 Підсумковий урок «Коло і круг»

Урок 64 Контрольна робота №5 "Коло і круг"

Розділ V

Урок 65 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

Урок 66 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Взаємне розміщення прямих на площині»

Урок 67 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Трикутники. Ознака рівності трикутників»

Урок 68 Захист повідомлень та рефератів з розділу «Коло і круг»

Урок 69 Резерв

Урок 70 Резерв

Сумісні з підручником:

1. Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. - Київ: Генеза, 2015. - 184 с.

Можлива адаптація під підручники:

2. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С. ТОВ ТО “Гімназія” 

3. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Єршова А.П, Голобородько В.В., Крижановський О.Ф. Ранок

4. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. ТОВ “Видавництво “Генеза”

5. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Роганін О.М., Капіносов А.М. Редакція газети “Підручники і посібники”

6. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Апостолова Г.В. ТОВ “Видавництво “Генеза”

7. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Тадеєв В.О. Навчальна книга – Богдан

8. «Геометрія» підручник для 7 класу ЗНЗ / Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. ТОВ “Видавничий дім “Освіта”