Геометрія 9 клас

Розробки уроків з геометрії 9 клас на I семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 9 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік

Тема 1. Координати на площині

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Координатна площина

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800 .Тригонометричні тотожності

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Розв’язування типових вправ за темами "Координатна площина" та "Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800.Тригонометричні тотожності"

Урок 04 Розв’язування типових вправ "Координатна площина" та "Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800.Тригонометричні тотожності.". Самостійна робота "Тригонометричні тотожності"

Урок 05 Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

Урок 06 Розв’язування типових вправ за темою "Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами"

Урок 07 Розв’язування типових вправ "Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами"

Урок 08 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота «Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами»

Урок 09 Рівняння кола

Урок 10 Розв’язування типових вправ за темою "Рівняння кола"

Урок 11 Рівняння прямої

Урок 12 Розв’язування типових вправ

Урок 13 Розв’язування типових вправ

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 15 Підсумковий урок «Координати на площині»

Урок 16 Контрольна робота №1

Тема 2. Вектори на площині

Урок 17 Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

Урок 18 Розв’язування типових вправ

Урок 19 Координати вектора

Урок 20 Розв’язування типових вправ

Урок 21 Додавання і віднімання векторів

Урок 22 Множення вектора на число

Урок 23 Розв’язування типових вправ

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

Урок 25 Скалярний добуток векторів

Урок 26 Розв’язування типових вправ

Урок 27 Підсумковий урок «Вектори на площині»

Урок 28 Контрольна робота №2

Тема 3. Розв'язування трикутників

Урок 29 Теорема косинусів

Урок 30 Розв’язування типових вправ

Урок 31 Теорема синусів

Урок 32 Розв’язування типових вправ