1 семестр для 9 класу, геометрія

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи) з геометрії для 9 класу 1 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік

Тема 1. Координати на площині

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 01 Координатна площина

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 02 Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800 .Тригонометричні тотожності

!!! БЕЗКОШТОВНО !!! Урок 03 Розв’язування типових вправ за темами "Координатна площина" та "Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800.Тригонометричні тотожності"

Урок 04 Розв’язування типових вправ "Координатна площина" та "Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800.Тригонометричні тотожності.". Самостійна робота "Тригонометричні тотожності"

Урок 05 Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

Урок 06 Розв’язування типових вправ за темою "Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами"

Урок 07 Розв’язування типових вправ "Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами"

Урок 08 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота «Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами»

Урок 09 Рівняння кола

Урок 10 Розв’язування типових вправ за темою "Рівняння кола"

Урок 11 Рівняння прямої

Урок 12 Розв’язування типових вправ за темою "Рівняння прямої"

Урок 13 Розв’язування типових вправ за темою "Рівняння прямої"

Урок 14 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами"

Урок 15 Підсумковий урок «Координати на площині»

Урок 16 Контрольна робота №1 "Координати на площині"

Тема 2. Вектори на площині

Урок 17 Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

Урок 18 Розв’язування типових вправ за темою «Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів»

Урок 19 Координати вектора

Урок 20 Розв’язування типових вправ за темою "Координати вектора"

Урок 21 Додавання і віднімання векторів

Урок 22 Множення вектора на число

Урок 23 Розв’язування типових вправ за темою "Множення вектора на число"

Урок 24 Розв’язування типових вправ. Самостійна робота "Вектори на площині"

Урок 25 Скалярний добуток векторів

Урок 26 Розв’язування типових вправ за темою "Скалярний добуток векторів"

Урок 27 Підсумковий урок «Вектори на площині»

Урок 28 Контрольна робота №2 "Вектори на площині"

Тема 3. Розв'язування трикутників

Урок 29 Теорема косинусів

Урок 30 Наслідки з теореми косинусів. Розв’язування типових вправ

Урок 31 Теорема синусів

Урок 32 Розв’язування типових вправ за темою "Теорема синусів"

Сумісні з підручником:

1. Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.С. Істер. - Київ: Генеза, 2017. - 240 с. : іл.

Можлива адаптація під підручники:

2. Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов - Харків: Вид-во "Ранок", 2017. - 256 с. : іл.

3. Геометрія: підручник для 9 класу загальносвітніх навчальних закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір - Х. : Гімназія, 2017 - 240 с. : іл.

4. Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2017. - 272 ст. : іл.

5. Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова. - К. : УОВЦ "Оріон", 2017 - 224 с. : іл.