Урок 11

Логарифмічні нерівності

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  1. Конспект уроку
  2. Презентація уроку

Тема: Логарифмічні нерівності

Мета:

  • Навчальна: розглянути приклади логарифмічних нерівностей та найпростіших логарифмічних нерівностей, навчитися розв’язувати найпростіші та більш складні логарифмічні нерівності;
  • Розвиваюча: розвивати вміння розв’язувати логарифмічні нерівності різними способами;
  • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук; виховувати звичку охайно оформлювати конспект;

Компетенції:

  • Спілкування державною мовою (уміння ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в науковій презентації)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;