Урок 25 Підсумковий урок за темою «Інтеграл та його застосування»

Математика, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту (нова програма)

Комплектація:

  • Презентація .pptx

  • Конспект .docx

Тема: Підсумковий урок за темою «Інтеграл та його застосування»

Мета:

  • Навчальна: систематизувати та узагальнити знання учнів за темою інтеграл та його застосування;

  • Розвиваюча: закріпити вміння знаходити визначений інтеграл, площу криволінійної трапеції та застосовувати отримані знання на практиці;

  • Виховна: виховувати наполегливість, інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції (Соціальна та громадянська компетентності):

  • Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі;

  • Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Тип уроку: закріплення знань та вмінь;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання;

Як створюються розробки уроків для Вас?