Урок 39

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Геометрія 8 клас (нова програма)

Комплектація: конспект, навчальна презентація

Тема: Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Мета:

  • Навчальна: засвоїти поняття площі многокутника та властивості площі, формувати вміння знаходити площу прямокутника й квадрата, поновивши раніше отримані знання;
    • Розвиваюча: розвивати вміння визначати та пояснювати поняття математичною мовою;
    • Виховна: виховувати впевненість у власних силах, необхідність розкрити потенціал;

Компетенції:

  • геометричні
  • комунікативні (спроможність грамотно висловити свою думку)
  • інформаційні (спроможність опрацьовувати нові пізнавальні дані)

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку

Увага! Автоматичний показ змісту матеріалу, реальний зміст відрізняється від автоматизованої подачі (Автоматизований режим не показує формули, графіки, геометричні побудови та багато чого іншого і має не правильну структуру - це лише поверховий огляд текстового наповнення матеріалу)

____ ________________ 20___ р. [ дата ]Тема: Поняття площі многокутника. Площа прямокутникаМета:· Навчальна: засвоїти поняття площі многокутника та властивості площі, формувати вміння знаходити площу прямокутника й квадрата, поновивши раніше отримані знання;· Розвиваюча: розвивати вміння визначати та пояснювати поняття математичною мовою;· Виховна: виховувати впевненість у власних силах, необхідність розкрити потенціал;Компетенції:· геометричні· комунікативні (спроможність грамотно висловити свою думку)· інформаційні (спроможність опрацьовувати нові пізнавальні дані)Тип уроку: засвоєння нових знань;Обладнання: опорний конспект, навчальна презентація, мультимедійне обладнання, презентер;Хід уроку I. Організаційний етап· Привітання· Перевірка присутніх на уроці· Перевірка д/з· Налаштування на роботу II. Актуалізація опорних знаньУвага! Увесь матеріал супроводжується анімацією.· Пригадаємо матеріал 5-го класуØ Якою літерою позначається площа?Ø За якою формулою можна знайти площу прямокутника?Ø Яка площа прямокутникаIII. Вивчення нового матеріалу*Одиничний квадрат – це квадрат, сторона якого дорівнює одиниці довжини.Ø Чи може площа одиничного квадрату подаватися у інших величинах (окрім )?Ø Як називається ця одиниця вимірювання площі? (1 ар або «сотка»)Ø Як називається ця одиниця вимірювання площі? (1 гектар = 100 ар)Ø Чи можна за формулою площі прямокутника обчислити площу квадрата?Ø Яка формула площі квадрата? · Поняття площі многокутникаОтже, щоб виміряти площу довільної геометричної фігури нам необхідно порівняти її площу з одиничним квадратом.Ø Чи існує формула, яка дозволить виміряти площу довільного многокутника?Ø Чи можемо знайти площу цього многокутника?Ø Чи можемо знайти площу цього многокутника?· Властивості площі:1. Рівні многокутники мають рівні площі;2. Якщо многокутник складений із кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників;3. Площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці довжини, дорівнює одиниці площі;Площа многокутника – це додатна величина, числове значення якої задовольняє властивості площі.Ø Чи рівні ці дві фігури?Дві фігури з рівними площами називаються рівновеликими, але не кожні рівновеликі фігури будуть рівними.Ø Наведіть приклади рівновеликих але не рівних фігур (квадрат із стороною 4 см і прямокутник із сторонами 2 см і 8 см)· Площа прямокутникаТеорема (формула площі прямокутника)Площа прямокутника дорівнює добутку його сусідніх сторін:де – сторони прямокутника.*Доведення цієї теореми є досить громіздким, ознайомитися з ним можна у Додатку 1. · Варто пам’ятатиЩоб знайти площу многокутника, можна поділити його на геометричні фігури, площі яких можемо знайтиIV. Закріплення нових знань та вмінь учнів №539Знайдіть площу прямоктника , якщо:а) см, смРозв’язок:Відповідь: б) , смРозв’язок:Нехай – коефіцієнт подібності, , тоді: см смВідповідь: в) см, смРозв’язок:· Розглянемо ( - прямокутник) Відповідь: ;
№541Діагональ квадрата дорівнює м. Знайдіть площу квадрата.Дано: – квадрат мЗнайти:Розв’язок: – прямокутний ( – квадрат, ) – квадрат Відповідь: ;№543Площа прямокутника дорівнює . Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них удвічі більша за іншу.Дано: – прямокутникЗнайти:Розв’язок:Нехай смВідповідь: 8 см, 8 см, 16 см, 16 см;№548Частину стіни, яка має форму прямокутника розмірами м, необхідно покрити кахлями. Скільки плиток для цього знадобиться, якщо плитка має форму квадрата зі стороною 15 см?Розв’язок:· Знайдемо площу стіни розмірами м· Знайдемо площу однієї плитки у метрах· Знайдемо необхідну кількість плиток для стіни, для цього загальну площу поділимо на площу однієї плиткиВідповідь: 159 №556На діагоналі квадрата як на стороні побудовано інший квадрат. Доведіть, що його площа вдвічі більша за площу даного квадрата.Дано: – квадрат – квадрат із стороноюДовести:Доведення:Нехай · Розглянемо Доведено V. Підсумок уроку· Чим є одиниця вимірювання площі?· Як ви розумієте поняття «площа многокутника»?· Які многокутники будуть рівновеликими?· У чому відмінність рівновеликих многокутників від рівних?· Сформулюйте основні властивості площі· Як знайти площу многокутника?· За якою формулою можна знайти площу прямокутника?· За якою формулою можна знайти площу квадрата?· Діагональ квадрата із стороною дорівнює…· Як знайти кількість плиток відомої площі для покриття стіни відомої площі?VI. Домашнє завданняОпрацювати § 16 (ст.163 - 166) Виконати № 540, 542, 557

Для ознайомлення з умовами завантаження натисніть кнопку